Gemiddelde klantscore 8,6
Ruim 7 jaar ervaring
Praktijk in Alkmaar
Zhong gecertificeerd

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.wuxingacupunctuur.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

  1. Deze website is een product van Wuxing Acupunctuur. Wuxing Acupunctuur accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;
  2. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Wuxing Acupunctuur, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Wuxing Acupunctuur, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Wuxing Acupunctuur worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wuxing Acupunctuur;
  3. Wuxing Acupunctuur spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
  4. Wuxing Acupunctuur behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
  5. Wuxing Acupunctuur behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Wuxing Acupunctuur niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  6. Behoudens deze disclaimer, is Wuxing Acupunctuur niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
  7. Wuxing Acupunctuur behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
  8. De gebruiker vrijwaart Wuxing Acupunctuur, de werknemers van Wuxing Acupunctuur, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Voor vragen over deze disclaimer kunt u een e-mail sturen naar: info@wuxingacupunctuur.nl.